แก้ปัญหา Help ใน windows Vista , 7 , 2008 , 2008R2

posted on 02 Oct 2010 14:57 by pandamaster in ETC
เนื่องมาจาก มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ่านไฟล์ Help ใน ใน Windows รุ่นเก่า ทำให้ windows รุ่นไหม่
ไม่สามาถอ่านไฟล์ help ของรุ่นเก่าๆได้ ซึ่งทำการแก้โดย Download ไฟล์ ตาม Link ด้านล่างไปติดตั่ง
เพื่อให้สามารถอ่านไฟล์ Help ในรูปแบบเก่าได้โดยไม่มีปัญหา
สำหรับ 7 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166421

Comment

Comment:

Tweet