ดูครั้งแรกร้องไห้เลยครับกับความพยายามที่เค้าเมื่อเค้าล้มลงเค้าต้องการ

ลุกขึ้นยืนเพื่อที่ ให้สามารถลุกขึ้นเดินได้อีกครั้ง โดยที่ไม่มีแขน และ ขา

เค้าพยายามซำแล้ว ซ้ำเล่า ในการพยายามที่จะยืนขึ้นเป็น 10 เป็น 100 เป็น 1000 ครั้ง

และในที่สุดความพยายามของเค้าก็สำเร็จ   แล้วคุณหละ? 

 

edit @ 1 Oct 2009 22:24:18 by Ming:PandaMaster

Comment

Comment:

Tweet