MIND DIARY JETSETER

posted on 30 Sep 2009 23:05 by pandamaster
ฉันเข้าใจ ว่าเธอ มีใครที่เธอใฝ่ฝัน
และเข้าใจ ว่าฉัน ก็ไม่ใช่ใครคนนั้น 

อาจเป็นขอบฟ้าที่มากางกั้น ทำให้ฉัน เอื้อมไป ไม่ถึงดวงจันทร์ ไม่เป็นไร ก็เข้าใจสถานการณ์ 

ถ้าหากว่าฟ้า ต้องคู่กับจันทร์ อยู่แล้ว ก็คงไม่แคล้ว ฉันคงต้องยอมรับมัน 
แต่หากว่าฟ้า วันใดเกิดการเปลี่ยนผัน ให้เธอกลับมาหาฉัน ฉันยังรักเธอ 
ขอแค่เพียง ให้เธอ ได้มองมาที่ตรงนี้ ที่ๆมี แต่ความเข้าใจเสมอ 

แต่หากวันนี้เธอให้เขาไปหมดหัวใจ ก็ไม่เป็นไรเรื่องของเธอ
จะรอ ฟังข่าวดีจากเธอแล้วกัน

ถ้าหากว่าฟ้า ต้องคู่กับจันทร์ อยู่แล้ว ก็คงไม่แคล้ว ฉันคงต้องยอมรับมัน 
แต่หากว่าฟ้า วันใดเกิดการเปลี่ยนผัน ให้เธอกลับมาหาฉัน ฉันยังรักเธอ 
ขอแค่เพียง ให้เธอ ได้มองมาที่ตรงนี้ ที่ๆมี แต่ความเข้าใจเสมอ

Comment

Comment:

Tweet