วิธีรีเซ็ตหมึก Canon ip 1980 ได้จริงครับไม่ต้องใช้โปรแกรม 100%

1. เปิดเครื่องพิมพ์ power on ก่อน

2. เปิด printer status ขึ้นมาไว้ดูระดับหมึกครับ

3. เปิดฝาครอบให้ตลับเลื่อนออกมา เอาตลับที่ไม่ต้องการรีเซ็ตออกมาก่อนเหลือตลับที่ต้องการรีเซ็ตเพียงตลับเดียวครับ

4. ถอดปลั๊กไฟออก (ไม่ต้องปิดเครื่องและฝาครอบ)นะครับ)

5. กดปุ่ม power ค้างเอาไว้ก่อนแล้วเสียบปลั๊กไฟ ไฟสีเขียวจะติด ยังไม่ต้องปล่อยมือนะครับกดปุ่ม resume 1 ครัง 

(ปุ่มวงกลมมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างใน) ไฟสีขียวดับไฟสีส้มจะติด ปล่อบมือไฟทุกดวงจะดับครับ

6. กด power on เพื่อเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง รอให้ตลับหมึกวิ่งเข้าและวิ่งออกมาก่อน ใส่ตลับหมึก ที่เอาออกไว้กลับคืน

แล้วปิดฝาครอบ ที่ printer status จะโชว์หมึกเต็มครับ ถือว่ารีเซ็ตผ่าาน

7. ปิดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟ แล้วเปิดเคื่องใหม่อีกครั้งครับ ใช้ได้

8. หากหมึกโชว์เต็มแล้วแต่ปริ้นท์ตลับที่รีเซ็ตไม่ออก ให้ลง driver เครื่องพิมพ์ใหม่ครับ

Comment

Comment:

Tweet